0234/550 388
Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău 600298
contact@adibacau.ro
0234/550 366

Parcursul – calendar estimativ

PARCURS – CALENDAR ESTIMATIV

al datelor de desfășurare a procedurii de selecție a administratorilor la S.C. C.R.A.B. S.A.

 EtapăTermenResponsabilDocumentul rezultat
1. Depunerea candidaturilorPână la data de 10.06.2019 inclusiv Candidați Dosar de candidatură
2.Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criteriiPână la 12.06.2019  Expertul independent Lista lungă a candidaturilor eligibile
3.Solicitarea de clarificări privitoare la candidaturăPână la 14.06.2019Expertul independentFormular solicitări
4.Transmiterea răspunsului către candidațiPana la 17.06.2019Expertul independentFormular răspuns
5.Informarea în scris a candidatilor respinși din lista lungăPana la 17.06.2019Expert independentAdresă informare
6.Verificarea informatiilor din dosarele ramase în lista lunga și stabilirea punctajuluiPana la 17.06.2019Expertul independentFormular pentru solicitare clarificăriPlan de interviuGrilă de evaluare
7.Întocmirea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtăPana la 17.06.2019Expertul independentLista scurtă
8.Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecțiePana la 17.06.2019Expertul independentRaport de activitate
9.Înştiinţarea candidaților aflați în lista scurtă privind termenul de depunerea  a declarațiilor de intențiePana la 17.06.2019Expertul independentÎnștiințare depunere Declarație de intenție
10.Depunere declarație de intențiePana pe 02.07.2019Candidații din lista scurtăDeclarație de intenție conform Scrisorii de așteptare
11.Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat03.07.2019  Comisia de selecție plus expert independentCompletare în matricea profilului de candidatFormular de analiză a declarației de intenție
12.Selecție finală pe bază de interviuRamane de stabilit in functie de disponibilitatea ComisieiComisia de selecție plus expert independentPlan de interviu
13.Întocmirea Raportului pentru numirile finaleIn termen de 2 zile de la interviul final de selectieComisia de selecțieRaport ( plus clasificare si motivare )
14.Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat şi transmiterea către OperatorIn termen de 3 zile de la interviul final de selectieComisia de selectie 

Data de susținere a interviului va fi comunicată personal candidaților selectați de către comisia de selecție/expertul independent , în scris și telefonic.

Niciun comentariu

Adaugă comentariul tău

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security