0234/550 388
Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău 600298
adibasociatie@yahoo.com
0234/550 366

Programul “PRIMA CONECTARE LA SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE” finanțat prin PNRR

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security