Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacău s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

 

DESPRE ADI BACĂU

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a fost legal constituită si inregistrata la Judecatoria Bacău, avand în prezent 89 de membrii, din care Consiliul Județean Bacău, Municipiile Bacău și Moinești, orașele Buhuși, Dărmănești, Slănic Moldova și Tg. Ocna și 82 de comune.

Știri și evenimente

08-07-2019

Anunţ privind reluarea procedurii de selecţie a unui singur membru C.A. - C.R.A.B.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru  funcţia de un membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU” S.A.

            Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.     Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.     Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

          Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

07-06-2019

Parcursul - calendar estimativ

 

 

PARCURS – CALENDAR ESTIMATIV

al datelor de desfășurare a procedurii de selecție a administratorilor la S.C. C.R.A.B. S.A.

  

            Data de susținere a interviului va fi comunicată personal candidaților selectați de către comisia de selecție/expertul independent , în scris și telefonic.

 

 

09-05-2019

Anunţ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU” S.A.

            Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.     Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.     Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

          Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

16-11-2017

Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare.

În baza Contractului de servicii de proiectare nr.6727/28.04.2017, S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L. a înaintat Consiliului Județean Master Planul Actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău – în vederea aprobării.

Documentația poate fi consultată la sediul Consiliului Județean, pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea ”informații de interes public”, subsecțiunea << Proiecte supuse dezbaterii publice>> și pe site-ul Asociației, www.adibacau.ro secțiunea ”Master Plan”.