0234/550 388
Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău 600298
contact@adibacau.ro
0234/550 366

ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
BACĂU

DESPRE

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU – ADIB

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacău s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

DESPRE ADIB BACĂU

Constituirea Asociației

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău a fost legal constituită si inregistrata la Judecatoria Bacău, avand în prezent 89 de membrii, din care Consiliul Județean Bacău, Municipiile Bacău și Moinești, orașele Buhuși, Dărmănești, Slănic Moldova și Tg. Ocna și 82 de comune.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security