0234/550 388
Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău 600298
contact@adibacau.ro
0234/550 366

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și expertul său în recrutare Pluri Consultants România S.A. anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al CRAB S.A.. Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți 5 candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Niciun comentariu

Adaugă comentariul tău

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security