Parcursul - calendar estimativ
2019-06-07 13:36:16

 

 

PARCURS – CALENDAR ESTIMATIV

al datelor de desfășurare a procedurii de selecție a administratorilor la S.C. C.R.A.B. S.A.

 

 

Etapă

Termen

Responsabil

Documentul rezultat

1.

 

Depunerea candidaturilor

Până la data de 10.06.2019 inclusiv

 

Candidați

 

Dosar de candidatură

2.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimul de criterii

Până la 12.06.2019

 

 

Expertul independent

 

Lista lungă a candidaturilor eligibile

3.

Solicitarea de clarificări privitoare la candidatură

Până la 14.06.2019

Expertul independent

Formular solicitări

4.

Transmiterea răspunsului către candidați

Pana la 17.06.2019

Expertul independent

Formular răspuns

5.

Informarea în scris a candidatilor respinși din lista lungă

Pana la 17.06.2019

Expert independent

Adresă informare

6.

Verificarea informatiilor din dosarele ramase în lista lunga și stabilirea punctajului

Pana la 17.06.2019

Expertul independent

Formular pentru solicitare clarificări

Plan de interviu

Grilă de evaluare

7.

Întocmirea listei scurte și comunicarea selecției candidaților din lista scurtă

Pana la 17.06.2019

Expertul independent

Lista scurtă

8.

Raport de activitate și comunicarea acestuia Comisiei de selecție

Pana la 17.06.2019

Expertul independent

Raport de activitate

9.

Înştiinţarea candidaților aflați în lista scurtă privind termenul de depunerea  a declarațiilor de intenție

Pana la 17.06.2019

Expertul independent

Înștiințare depunere Declarație de intenție

10.

Depunere declarație de intenție

Pana pe 02.07.2019

Candidații din lista scurtă

Declarație de intenție conform Scrisorii de așteptare

11.

Analiza declarațiilor de intenție și integrarea rezultatelor în Matricea profilului de candidat

03.07.2019  

Comisia de selecție plus expert independent

Completare în matricea profilului de candidat

Formular de analiză a declarației de intenție

12.

Selecție finală pe bază de interviu

Ramane de stabilit in functie de disponibilitatea Comisiei

Comisia de selecție plus expert independent

Plan de interviu

13.

Întocmirea Raportului pentru numirile finale

In termen de 2 zile de la interviul final de selectie

Comisia de selecție

Raport ( plus clasificare si motivare )

14.

Transmiterea Raportului către Autoritatea Publică Tutelară pentru a fi aprobat şi transmiterea către Operator

In termen de 3 zile de la interviul final de selectie

Comisia de selectie

 

 

 

            Data de susținere a interviului va fi comunicată personal candidaților selectați de către comisia de selecție/expertul independent , în scris și telefonic.

 

Fișiere atașate

Înapoi