Dezbatere publică asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 118 din 20.07.2009 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare.
2017-11-16 14:21:56

În baza Contractului de servicii de proiectare nr.6727/28.04.2017, S.C. Resourcing Environmental Consulting S.R.L. a înaintat Consiliului Județean Master Planul Actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău – în vederea aprobării.

Documentația poate fi consultată la sediul Consiliului Județean, pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea ”informații de interes public”, subsecțiunea << Proiecte supuse dezbaterii publice>> și pe site-ul Asociației, www.adibacau.ro secțiunea ”Master Plan”.

 

Observațiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 24.11.2017, la Registratura Consiliului Județean Bacău cu sediul în str. Calea Mărășești, nr. 2-4, camera 2, prin fax la nr. 0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnată – Oana Irimia.

Înapoi