Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2015 privind aderarea comunei BUHOCI in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB 2015-07-14
9 / 2015 privind aprobarea noului tarif pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate cu indicele de inflație 2015-02-02
8 / 2015 privind modificarea Titlului II, cap. I, art.36 punctele 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 2015-02-02
7 / 2015 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei cenzorilor Asociatiei pentru anul 2014 2015-02-02
6 / 2015 privind revocarea membrilor comisiei de cenzori și desemnarea noilor membri a acesteia 2015-02-02
5 / 2015 privind revocarea membrilor consiliului director și desemnarea noilor membri 2015-02-02
4 / 2015 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pe anul 2014 2015-02-02
3 / 2015 privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitaăa Bacău – ADIB 2015-02-02
2 / 2015 privind aprobarea Master Planului actualizat privind extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Bacău 2015-02-02
1 / 2015 privind aprobarea Listei de investitii prioritare pentru sectorul de apă și apă uzată în judeţul Bacău aferent perioadei 2014-2020 2015-02-02
7 / 2014 Hotărârea nr. 7 din 27.06.2014 privind acordarea avizului conform 2014-06-27
6 / 2014 Hotărârea nr. 6 din 27.06.2014 privind aderarea comunei Parjol la ADIB 2014-06-27
5 / 2014 Hotărârea nr. 5 din 27.06.2014 privind aprobarea raportului tehnic al CRAB 2014-06-27
4 / 2014 Hotărârea nr. 4 din 27.06.2014 privind cunatumul cotizatiei 2014-06-27
3 / 2014 Hotărârea nr. 3 din 27.06.2014 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei cenzorilor 2014-06-27
Înapoi