Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2019 privind numirea unui nou membru al Comisiei de Selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău 2019-09-11
16 / 2019 privind acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru anul 2018 2019-09-11
15 / 2019 privind aprobarea cotizației pentru anul 2019 2019-09-11
14 / 2019 privind acordarea avizului conform asupra propunerii de modificare a Actului Constitutiv al SC CRAB SA 2019-07-18
13 / 2019 privind aprobarea profilului candidatului în cadrul reluării procedurii de selecție a unui singur membru al Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA. 2019-07-18
12 / 2019 privind aprobarea listei de 4 candidați propuși de Comisia de Selecție din cadrul ADIB și expertul independent în procedura de selecție,spre a fi mandatați de A.G.A.- CRAB în Consiliul de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA 2019-07-18
11 / 2019 privind modificarea art.14 alin.1, art.20 alin.7, art.22,art.26 toate din Statutul A.D.I.B. conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ și H.G nr.855/2008 privind statutul și actul constitutiv cadru 2019-07-18
10 / 2019 privind modificarea punctului VII din Actul Constitutiv A.D.I.B., conform O.U.G. nr.57-03.07.2019 privind Codul administrativ şi H.G. nr.855/2008 privind statutul şi actul constitutiv cadru 2019-07-18
9 / 2019 privind prelungirea mandatului actualilor membrii ai Consiliului Director până la alegerea unui nou Consiliu Director 2019-07-18
8 / 2019 privind aprobarea profilelor Consiliului de Administraţie SC C.R.A.B. SA 2019-05-08
7 / 2019 privind declanșarea procedurilor de selecție a membrilor C.A. a S.C. C.R.A.B. S.A. și desemnarea componenței Comisiei de Selecție din cadrul A.D.I.B. 2019-03-19
6 / 2019 privind modificarea unor prevederi din statutul A.D.I.B. 2019-03-19
5 / 2019 privind modificarea în Actul Constitutiv A.D.I.B. a schimbării sediului Asociației 2019-03-19
4 / 2019 privind alegerea cenzorilor 2019-03-19
3 / 2019 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2019 2019-03-19
Înapoi