Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2019 privind aprobarea profilelor Consiliului de Administraţie SC C.R.A.B. SA 2019-05-08
7 / 2019 privind declanșarea procedurilor de selecție a membrilor C.A. a S.C. C.R.A.B. S.A. și desemnarea componenței Comisiei de Selecție din cadrul A.D.I.B. 2019-03-19
6 / 2019 privind modificarea unor prevederi din statutul A.D.I.B. 2019-03-19
4 / 2019 privind modificarea în Actul Constitutiv A.D.I.B. a schimbării sediului Asociației 2019-03-19
4 / 2019 privind alegerea cenzorilor 2019-03-19
3 / 2019 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2019 2019-03-19
2 / 2019 privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentruanul 2017 2019-03-19
1 / 2019 privind aprobarea modificării preţului/tarifului la apa potabilă şicanaliyare şi respectiv aprobarea modificăriipreţului de producere şi transport în vederea redistribuirii apei potabile 2019-01-14
3 / 2016 privind propunerea aprobării noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate conform TVA redusă de la 24 la 9 % la apă, respectiv la 20 % la canalizare 2016-01-29
2 / 2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2016 2016-01-29
1 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB pentru exercitiul financiar, al anului 2016 2016-01-29
13 / 2015 privind aprobarea raportului anual al SC Compania Regionala De Apa SA Bacău privind indicatorii tehnico-economici pe anul 2014 2015-07-14
12 / 2015 Privind modificarea Hotararii nr.29/2010 privind infiintarea Aparatului Tehnic a Asociatiei,a Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a organigramei si a statului de functii 2015-07-14
11 / 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB pentru exercitiul financiar, al anului 2015 2015-07-14
10 / 2015 privind aderarea comunei BUHOCI in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB 2015-07-14
Înapoi